Na mocy porozumienia pomiędzy Wydziałem Mechanicznym a firmą AutoR KSI, autoryzowanym przedstawicielem Autodesk, studenci Politechniki Radomskiej mogą zdobyć międzynarodowy certyfikat Autodesk uznawany w obszarze certyfikowania EMEA.

Certyfikat umiejętności Autodesk można uzyskać po zakończeniu kursu z oprogramowania: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor lub Autodesk Vault. Kurs taki dedykowany jest głównie dla studentów Politechniki Radomskiej, którzy w programie kształcenia nie mają zajęć z wymienionego oprogramowania lub chcieliby podnieść swoje kwalifikacje.

Kurs z oprogramowania Autodesk organizowany będzie po sformułowaniu się 5-osobowej grupy. Zajęcia odbywać się będą w budynku Instytutu Mechaniki Stosowanej przy ul. Krasickiego 54 w terminach dogodnych dla studentów. Poziom zaawansowania kursów oraz ich zakres przedstawiony jest w dodatkowych plikach zamieszczonych poniżej.Dostępne obszary certyfikowania.pdf
AutoCAD – podstawowy
AutoCAD – średniozaawansowany
AutoCAD – zaawansowany
AutoCAD Mechanical – podstawowy
AutoCAD Mechanical – średniozaawansowany
Autodesk Inventor – podstawowy
Autodesk Inventor - średniozaawansowany
Autodesk Inventor Professional – podstawowy
Autodesk Vault – podstawowy

Certyfikat umiejętności Autodesk można również uzyskać po zakończeniu zajęć laboratoryjnych na których wykorzystywane było oprogramowanie Autodesk. W tym przypadku studenci mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego ich umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania Autodesk. Materiał który należy opanować przed przystąpieniem do takiego egzaminu przedstawiony jest w poniższych plikach. Zarówno kursy jak i zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem programów AutoCAD i AutoCAD Mechanical prowadzone są na podstawie podręcznika autorstwa Bogdan Noga, Zbigniew Kosma, Jan Parczewski „Laboratorium komputerowych metod inżynierskich, Tom II, Grafika 2D w systemach CAD”.

Laboratorium Komputerowych Metod Inżynierskich. Tom II.
Bogdan Noga, Zbigniew Kosma, Jan Parczewski


Spis treści
Przykładowy rozdział

Wszelkich informacji związanych z egzaminami udziela:
Bogdan Noga
Wydział Mechaniczny
Instytut Mechaniki Stosowanej
e-mail: nogab@tlen.pl
tel. kom. 604 211 847

Š Copyright 2019, Katedra Pojazdów Samochodowych