DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


Działalność naukowa IEPiM skupia się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą techniką samochodową oraz eksploatacją pojazdów i maszyn.

Instytut zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami z tego zakresu.Ostatnio w Instytucie zrealizowano  następujące prace badawcze:
 • Projekty badawcze (granty):
  • nr projektu: N N504 486039,  ”Opracowanie wielokryterialnej metody prognozowania intensywności zużywania erozyjnego powłok”,  kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska, prof. nadzw. UTH.
  • nr projektu: N N509 568439,  ”Analiza możliwości wykorzystania elektrycznego układu kierowniczego do poprawy własności jezdnych samochodu ciężarowego w krytycznych sytuacjach drogowych.”, kierownik projektu: dr inż. Mirosław Gidlewski
 • Projekty unijne:
  1. nr projektu: RPMA.01.01.00-14-001/11, ” Doposażenie Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w aparaturę naukowo-dydaktyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony przed skażeniami motoryzacyjnymi środowiska”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Luft


 • Prace statutowe realizowane w 2015r.

  • ,,Badania i ocena kinetyki procesów starzeniowych powłok akrylowych pod wpływem czynników środowiskowych’’ kier. pracy – prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
  •  ,, Ocena wpływu stopnia doładowania i stopnia recyrkulacji spalin na parametry procesu spalania, osiągi i emisję  dwupaliwowego silniku o zapłonie samoczynnym zasilanego ON i CNG’’ kier. pracy – dr hab. inż. Andrzej Różycki, prof. nadzw. UTH
  •   ,,Eksperymentalna ocena możliwości poprawy sprawności silnika benzynowego zasilanego LPG poprzez optymalizację jego sterowania” kier. pracy – dr hab. inż. Iwona Komorska, prof. nadzw. UTH
  •  ,, Logistyka w motoryzacji – modelowanie przepływów materialnych i informacyjnych w cyklu życia samochodu’’ kierownik pracy – dr inż. Alicja Wąsowicz
  •  ,, Badania dynamiki zmian własności tribologicznych granicznych warstw smarowych w warunkach zmiennych temperatur olejów modelowych’’ kier. pracy – dr inż. Artur Maciąg
  •  ,, Metody teorii sterowania w projektowaniu układów diagnostyki systemów mechatronicznych w pojeździe’’ kier. pracy – dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. nadzw. UTH

   

Š Copyright 2019, Katedra Pojazdów Samochodowych