PUBLIKACJE NAUKOWE


Wymiernym efektem działalności naukowej pracowników Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn jest szereg publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, w tym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.

Wykaz publikacji za lata 2001 - 2006.pdf
Wykaz publikacji za rok 2007.pdf
Wykaz publikacji za rok 2008.pdf
Wykaz publikacji za rok 2009.pdf

Wykaz publikacji za rok 2010.pdf

Wykaz publikacji za rok 2011.pdf

Wykaz publikacji za rok 2012.pdf

Wykaz publikacji za rok 2013.pdf

Wykaz publikacji za rok 2014.pdf

Wykaz publikacji za rok 2015.pdf

Š Copyright 2019, Katedra Pojazdów Samochodowych