DWUSEMESTRALNE  ZAOCZNE  STUDIA  PODYPLOMOWE

REKONSTRUKCJA  WYPADKÓW  DROGOWYCH
I  LIKWIDACJA  SZKÓD  POWYPADKOWYCHTRZYSEMESTRALNE ZAOCZNE STUDIA PODYPLOMOWE

TECHNIKA SAMOCHODOWA I BEZPIECZEŃSTWO
W TRANSPORCIE DROGOWYM 

Adres do korespondencji:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
Wydział Mechaniczny
Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

ul. Chrobrego 45
26-600 Radom

tel.(0-48) 361-76-42, fax: (0-48) 361-76-44

iepim@uthrad.pl


 

© Copyright 2019, Katedra Pojazdów Samochodowych